MENU:

● Tel. 513 946 946
● O nas!
ŻEGLUGA PASAŻERSKA WE WROCLAWIU:
● Statki:
"Wratislavia"
"Nereida"
"Goplana"
"Wiktoria"
"Driada"
● Gondole:
"Gucio"
"Katamaran solarny"
● Przystanie:
- Hala Targowa
- Bulwar P. Wlosta
- Most Zwierzyniecki
- Ogród Zoologiczny
● Rejsy i ceny:
- Stare Miasto
- do ZOO
- Śluza Szczytniki
- Wyspa Opatowicka
● Zdjęcia:
- żegluga dziś
- żegluga dawniej
● Rzeka Odra:
- atrakcje nad Odrą
- muzea techniki
- projekty 2011
ZWIEDZANIE WROCLAWIA:
- przewodnicy
- wycieczki
- system TourGuide
- noclegi we W-iu
● Dodaj swój link!
● Ciekawe linki
● Księga gości
● Statystyki
● KONTAKT


Muzea Techniki związane z rzeką Odrą


"Zapraszamy Państwa serdecznie do wędrówki po wrocławskich zabytkach techniki. Będzie to wędrówka niezwykła, bowiem powiedzie nas ona po miejscach często pomijanych w "popularnych" przewodnikach turystycznych.
 
Podążymy szlakiem wrocławskich wież ciśnień, śluz, jazów, elektrowni, mostów i innych obiektów ciekawych nie tylko dla badacza, ale też zwykłego turysty. Poznamy kreślone historią ludzkiej myśli dzieje zaopatrzenia miasta w wodę i energię elektryczną. Spojrzymy na Wrocław jako na miasto "Wielkiej Rzeki" - Odry, z jego portami, śluzami i stopniami wodnymi.
 
Wrocławskie zabytki techniki to często obiekty unikatowe w skali europejskiej. Niech za przykład posłuży nam tylko wodociągowa wieża ciśnień "Na Grobli" - jedno z najbardziej monumentalnych dzieł techniki wodociągowej, jakie powstały w XIX w. w Europie
 
We Wrocławiu znajdziemy też HP "Nadbór" - jedyny w Polsce śródlądowy statek parowy zachowany w stanie bliskim pierwotnemu (oryginalny silnik parowy, kotłownia, układ sterowania, sterówka, wyposażenie, dobry kadłub)."http://www.nadbor.pwr.wroc.pl/muzeum/
 

Otwarte Muzeum Techniki, dawna przepompownia wody „Na Grobli” (XIX w.)

http://www.nadbor.pwr.wroc.pl/muzeum/wroclaw/grobla/grobla.htm
 
"W latach 1866-71, kosztem ok. 3 mln marek, zbudowano jeden z najnowocześniejszych wodociągów miejskich w Europie, l VIII 1871 w widłach Odry i Oławy uruchomiono zakład o wydajności przewidzianej na 200 tys. mieszkańców. Obok wieży ciśnień w 1882 powstały naziemne zbiorniki wody czystej, a do 1890 długość miejskiej sieci wodociągowej sięgnęła 200 km (zasilając m. in. ok. 2000 hydrantów), w 1924 już 455 km, w 1995 - 1658 km. Od 1904 wodę do wieży ciśnień poprowadzono z nowych gruntowych ujęć wody zbudowanych między Świątnikami a Czechnicą, oczyszczając ją na odżelaziaczu przy Przepompowni Wody na Świątnikach, a od 1907 również na odżelaziaczu systemu Pieffke zbudowanym Na Grobli. Nie zrezygnowano przy tym z czerpania wody rzecznej z Odry i  również z Oławy (od 1907), chociaż te źródła traktowano już jako awaryjne. 

 Foto: Zabytkowa wieża przepompowni wody Na Grobli, http://wroclaw.hydral.com.pl


Dominantę wysokościową zakładu stanowi monumentalna wieża ciśnień, flankujące ją dwie duże kotłownie i jeden z dwu istniejących niegdyś kominów. W wieży ciśnień utrzymano agregaty pompowo-parowe systemu Woolfa (zamontowane w maszynowni w 1879), a także turbinę parową z 1924 systemu Zoelly, która przejmując funkcję wcześniejszych maszyn, pracowała do lat 60. XX w. kiedy wieżowy zbiornik wody wyłączono z eksploatacji. Agregaty pompowo-parowe wykonane we wrocławskich zakładach G. Ruffera (Ruffer G. H., Maschinen-Bauanstalt) wg proj. inż. Thometzka zastąpiły pracę wcześniejszych z 1871 r., kilkakrotnie (1874, 1876) modernizowanych. W wieży ciśnień utrzymano również pompy z przełomu XIX/XX w. W wieży znajduje się także kilka suwnic, w tym najstarsza z 1871, najwyższe w Polsce spiralne, bogato dekorowane schody żeliwne, oryginalny, unikatowy wystrój wnętrza i detale architektoniczne maszynowni, co czyni to dzieło jednym z najciekawszych dokumentów kultury techn. końca XIX w" http://www.nadbor.pwr.wroc.pl/muzeum


Foto: Wnętrza zabytkowej przepompowni wody Na Grobli, http://wroclaw.hydral.com.pl


Przepompownia Wody „Świątniki” (pocz. XX)

http://www.nadbor.pwr.wroc.pl/muzeum/wroclaw/swiatniki/swiatniki_opis.htm

http://wroclaw.hydral.com.pl/1322,obiekt.html 
 
 "W 1896 prof. Flügge, inż. Thiem i inż. Wiener wykonali wstępne prace projektowe, zakładające zmianę systemu zaopatrzenia Wrocławia w wodę, odejście od sposobu czerpania jej z rzeki na rzecz ujęcia wody gruntowej w dolinie Odry i Oławy. W latach 1893-96 wykonano odwierty, precyzując teren lokalizacji nowych ujęć. W 1901 inż. Thiem opracował projekt wstępny budowy Przepompowni Wody, który po modyfikacji zrealizowano w latach 1901-05. Do 1904 zbudowano na Świątnikach kilkadziesiąt stawów infiltracyjnych, o łącznej powierzchni 48,5 ha, oraz 313 studni głębinowych ujętych w 3 ciągi (obecnie liczba studni wynosi 536). Woda ze studni rurociągami lewarowymi prowadzona była do 2 studni zbiorczych na terenie Stacji Pomp i pompowana do odżelaziacza wzniesionego w 1907 na terenie Zakładu Wodociągowego "Na Grobli". Uzdatnioną wodę kierowano do sieci miejskiej.
 

Foto: Zabytkowe budynki przepompowni na Świątnikach, http://wroclaw.hydral.com.pl


Ujęcie wody "Świątniki" (powierzchnia 1026 ha), o wydajności szacowanej na 8595 tys. m3, obejmowało stawy infiltracyjne, studnie zbiorcze, przepompownię wody z maszynownią i pompami, kotłownią, składem węgla, niewielkim odżelaziaczem systemu Pieffke, filtrem biologicznym, warsztatem mechanicznym, budynkiem administracyjnym i mieszkalnym. Do przetłaczania wody zainstalowano 3 leżące maszyny parowe typu Woolfa. Każda z nich napędzała po dwie pompy tłokowe, nurowe. W latach 70. XX w. pracę agregatów pompowo-parowych zastąpiły nowoczesne pompy wirowe.
   W 1996 przepompownię wyłączono z eksploatacji, a jej miejsce zajęła nowa, zbudowana w pobliżu. Dawny zespół Przepompowni objęto, jako dobro kultury narodowej, ochroną prawną, utrzymano oryginalny wystrój wnętrz maszynowni oraz jej unikatowe, pochodzące z 1903-05, wyposażenie."http://www.nadbor.pwr.wroc.pl/muzeum/


Foto: Wnętrze zabytkowej przepompowni wody na Świątnikach, http://wroclaw.hydral.com.pl


Otwarte Muzeum techniki, holownik „Nadbór”

Jedyny w Polsce śródlądowy statek parowy zachowany w stanie bliskim pierwotnemu (oryginalny silnik parowy, kotłownia, układ sterowania, sterówka, wyposażenie, dobry kadłub).


Foto: Zabytkowu holownik parowy Nadbór, http://wroclaw.hydral.com.pl


Rejsy statkiem z przewodnikiem, wycieczki po Wroclawiu:


Tel. 513 946 946
 

Stronę odwiedziło już 137274 odwiedzający
***INFORMACJA***

"Najlepszy podmiot turystyczny Dolnego Śląska w roku 2008" ************************** WroclawCityTour.pl laureatem konkursu ************************** "Najlepsze Dolnośląskie 2008" ************************** Dolnośl. Organizacji Turystycznej DOT i Gazety Wrocławskiej Polska The Times. ************************** ZAUFAJ NAM I TY! ...i już dziś zamów sympatycznego przewodnika po Wrocławiu! ************************** W ofercie spacery piesze po mieście, przejazdy autokarem, przejażdżki zabytkowym tramwajem, rejsy statkiem, parostatkiem i gondolą po Odrze. ************************** Kompleksowo zorganizujemy cały pobyt. Zamówimy bilety wstępu, obiad i nocleg.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja